ביקור משלחת ממדינות ה OECD

במהלך חודש דצמבר תבקר בקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה משלחת ממדינות ה OECD. את המשלחת ילוו נציגי משרד הכלכלה ומנהלת מה”ט. הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, המקיימת קשרים שוטפים עם משלחות מגרמניה, אוסטריה ומדינות ה OECD, נבחרה כמכללה הטכנולוגית שתייצג את המכללות להנדסאים בארץ.
במסגרת הסיור, יבקרו האורחים במעבדת CIM המשוכללת, יחשפו לסימולטורים המסייעים בלימודי הנדסאי מכונות ובספריית הקריה, שעברה לאחרונה שדרוג ושינויים ההולמים את ההתפתחויות בתחומי המידע.
המשלחת תתמקד בהכרת תכניות ומסלולי הלימוד להנדסאים, ותבחן את האפשרות לשילוב הסטודנטים במסגרת תכניות חונכות בתעשייה במהלך לימודיהם.
נציין כי כבר כיום קיימת בקריה תכנית המשלבת לימודים עיוניים בהתנסות מעשית במגזר הציבורי במהלך לימודיהם. כמו כן, קיימת בקריה יחידה להכוון תעסוקתי וקשרי תעשייה למטרה זו.

oced