לוח חופשות

סטודנטים ובוגרים
לוח חופשות ומועדים תשע''ז

stu_blue

לוח חופשות מסלול משולב/ערב

חנוכה  : יום א’, 25/12/16, חוזרים ללימודים ביום ב’, 26/12/16

פורים  : יום א’, 12/03/17, חוזרים ללימודים ביום ב’, 13/03/17

פסח : מיום ב’, 10/04/17, עד יום ג’, 18/04/17 . חוזרים ללימודים ביום ד’, 19/04/17.

ערב יום השואה : יום א’ , 23/04/17 . חוזרים ללימודים ביום ב’ , 24/04/17.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

 מיום א’, 30/04/17 עד יום ג’ , 02/05/17 . חוזרים ללימודים ביום ד’, 03/05/17.

שבועות :מיום ג’, 30/05/17 עד יום ד’ , 31/05/17 .חוזרים ללימודים ביום ה’, 01/06/17.

תשעה באב : יום ב’, 31/07/17 עד יום ג’, 01/08/17. חוזרים ללימודים ביום ד’, 02/08/17.

חופשה שנתית : מיום ד’, 20/09/17

עד יום ה’, 12/10/17. חוזרים ללימודים ביום ו’, 13/10/17.

לוח חופשות מסלול בוקר

חנוכה  : יום א’, 25/12/16, חוזרים ללימודים ביום ב’, 26/12/16

פורים  : יום א’, 12/03/17, חוזרים ללימודים ביום ב’, 13/03/17

פסח : מיום ב’, 10/04/17, עד יום ג’ , 18/04/17 . חוזרים ללימודים ביום ד’, 19/04/17.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

מיום ב’, 01/05/17 עד יום ג’, 02/05/17. חוזרים ללימודים ביום ד’, 03/05/17.

שבועות : מיום ג’, 30/05/17 עד יום ד’ , 31/05/17 .חוזרים ללימודים ביום ה’, 01/06/17.

תשעה באב : יום ג’, 01/08/17.

תקופת בחינות

סמסטר א’: 30.10.2016-31.1.2017

בחינות – סמסטר א’: החל מ- 1.2.2017

סמסטר ב’: 1.3.2017-30.6.2017

בחינות – סמסטר ב’: החל מ- 1.7.2017

סמסטר ג’ (קיץ): 1.8.2017-20.10.2017

בחינות סמסטר ג’ ישולבו במהלך ולקראת סוף הסמסטר.

לוח חופשות פרוייקט ''רקיע''

חנוכה  : יום א’, 25/12/16, חוזרים ללימודים ביום ב’, 26/12/16

פורים  : יום א’, 12/03/17, חוזרים ללימודים ביום ב’, 13/03/17

פסח : מיום ב’, 10/04/17, עד יום ג’, 18/04/17 . חוזרים ללימודים ביום ד’, 19/04/17.

ערב יום השואה : יום א’ , 23/04/17 . חוזרים ללימודים ביום ב’ , 24/04/17.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

מיום ב’, 01/05/17 עד יום ג’ , 02/05/17. חוזרים ללימודים ביום ד’, 03/05/17.

שבועות :מיום ג’, 30/05/17 עד יום ד’ , 31/05/17 .חוזרים ללימודים ביום ה’, 01/06/17.

תשעה באב : יום ג’, 01/08/17 – לא יתקיימו בחינות.

ראש השנה : מיום ד’, 20/09/17 , עד יום ו’ 22/09/17. חוזרים ללימודים ביום א’ , 24/09/17.

יום כיפור : יום ו’, 29/09/17. חוזרים ללימודים ביום א’ , 01/10/17.

סוכות : מיום ד’, 04/10/17 עד יום ה’, 12/10/17. חוזרים ללימודים ביום ו’ , 13/10/17

פתיחת שנת הלימודים תשע”ח –

יום א’ 22.10.2017

פתיחת שנת הלימודים תשע”ט – יום א’ 28.10.2018

סטודנטים