סיור מקצועי לתעשייה וניהול

במהלך חודש מאי נערך סיור מקצועי לסטודנטים ממגמת תעשייה וניהול בנמל אשדוד ובמפעל נשר רמלה. הסיור הינו חלק מתכנית הלימודים במגמת תעשייה וניהול ונועד להמחיש לסטודנטים תהליכים לוגיסטיים במפעלים ובחברות.

trip