הנדסאים תא

הגשת בקשות לפטורים

מי יכול להגיש בקשה לפטור מקורס? 

ע"פ נהלי מה"ט סטודנט קיימת אפשרות להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים של מקצועות בעלי תכנים דומים למקצועות הלימוד הנדרשים בתכנית הלימודים במגמה בה הוא לומד.

סטודנט רשאי להגיש בקשה עבור מקצוע לימוד  אשר נלמד בעבר במוסד לימודים על תיכוניים או אקדמיים בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד ללימודים על תיכוניים או אקדמיים בחו"ל, המוכר על ידי משרד החינוך לצורך הענקת דיפלומות/תעודות. 

איך מגישים את הבקשה לפטור מקורס?

על מנת שבקשתכם לפטור תידון, יש להגיש בקשה מסודרת במערכת המקוונת שלנו ולצרף מספר מסמכים:

  • תעודה או דיפלומה חתומה על ידי המוסד שבו נלמד הקורס בעבר.
  • גיליון ציונים החתום על ידי המוסד, עם ציון עובר בקורס בו מבקשים לקבל פטור.סיליבוס עבור הקורס שבו מבקשים פטור, חתום על ידי המוסד. שבו נלמד הקורס כמו גם היקף השעות שנלמדו בקורס.

(אחד התנאים לקבלת פטור הוא שהיקף השעות של הקורס הנלמד בעבר יהיה שווה או גדול מהיקף שעות הקורס ב'הנדסאים תל אביב').

מתי אפשר להגיש בקשה לפטור מקורס?

מועד העברת בקשות לקבלת פטורים יהיה עד לא יאוחר מחודש ימים לאחר תחילת הלימודים בשנה א' של מגיש הבקשה עבור כל התוכנית הלימודים אשר נקבעה על ידי מה"ט (אוגדן מה"ט).

את הפטורים ניתן להגיש רק לאחר השלמת תהליכי הקבלה, הרישום ל'הנדסאים תל אביב' ותשלום מלוא דמי הרישום.

*עם סיום התהליך יישלח מכתב למועמד עם החלטת המכללה.

התחל שיחה
דברו איתנו :)
היי, איך אנחנו יכולים לעזור לך?