לוח חופשות

סטודנטים ובוגרים
לוח חופשות ומועדים תשע''ח

לוח חופשות מסלול משולב/ערב

חנוכה  : יום א’, 17/12/17, חוזרים ללימודים ביום ב’, 18/12/17

פורים  : יום ה’, 01/03/18, חוזרים ללימודים ביום ו’, 02/03/18

פסח : מיום ו’, 30/03/18, עד  יום ו’, 06/04/18 . חוזרים ללימודים ביום א’, 08/04/18.

ערב יום השואה : יום ד‘ , 11/04/18 . חוזרים ללימודים ביום ה’ , 12/04/18.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

 מיום ג’, 17/04/18 עד יום ה’ , 19/04/18 . חוזרים ללימודים ביום ו’,  20/04/18.

שבועות : יום א’ , 20/05/18 .חוזרים ללימודים ביום ב’, 21/05/18.

תשעה באב : יום א’, 22/07/18. חוזרים ללימודים ביום ב’, 23/07/18.

חופשה שנתית : מיום א’, 09/09/18עד יום ב’, 01/10/18. חוזרים ללימודים ביום ג’, 02/10/18.

לוח חופשות מסלול בוקר

חנוכה  : יום א’, 17/12/17, חוזרים ללימודים ביום ב’, 18/12/17

פורים  : יום ה’, 01/03/18, חוזרים ללימודים ביום ו’, 02/03/18

פסח : מיום ו’, 30/03/18, עד  יום ו’ , 06/04/18 . חוזרים ללימודים ביום א’, 08/04/18.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

 מיום ד’, 18/04/18  עד יום ה’, 19/04/18. חוזרים ללימודים ביום ו’,  20/04/18.

שבועות : יום א’, 20/05/18 . חוזרים ללימודים ביום ב’, 21/05/18.

תשעה באב : יום א’, 22/07/18 .

תקופת בחינות

סמסטר א’: 22/10/17-31/1/2018

בחינות – סמסטר א’: 4/2/18-2/3/18

סמסטר ב’: 4/3/18-29/6/18

בחינות – סמסטר ב’: 1/7/18-3/8/18

סמסטר ג’ (לימודי קיץ): 5.8.2018-19.10.2018

בחינות סמסטר ג’ ישולבו במהלך ולקראת סוף הסמסטר.

יתכנו שינויים במועדים הנ”ל  עפ”י אילוצי המערכת.

לוח חופשות פרוייקט ''רקיע''

חנוכה  : יום א’, 17/12/17 , חוזרים ללימודים ביום ב’, 18/12/17.

פורים  : יום ה’, 01/03/18 , חוזרים ללימודים ביום ו’, 02/03/18.

פסח : מיום ו’, 30/03/18 עד  יום ו’ , 06/04/18 . חוזרים ללימודים ביום א’, 08/04/18.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות :

 מיום ד’, 18/04/18  עד יום ה’ , 19/04/18. חוזרים ללימודים ביום ו’,  20/04/18.

שבועות : יום א’, 20/05/18. חוזרים ללימודים ביום ב’, 21/05/18.

תשעה באב : יום א’, 22/07/18 – לא יתקיימו בחינות.

ראש השנה: מיום א’, 09/09/18 , עד יום ג’ 11/09/18. חוזרים ללימודים ביום ד’ , 12/09/18.

יום כיפור: יום ג’, 18/09/18. חוזרים ללימודים ביום ה’ , 20/09/18.

סוכות: מיום א’, 23/09/18 עד יום ב’, 01/10/18. חוזרים ללימודים ביום ג’ , 02/10/18.

פתיחת שנת הלימודים תשע”ח –

יום א’ 22.10.2017

פתיחת שנת הלימודים תשע”ט – יום א’ 14.10.2018

סטודנטים