הנדסאים תא

תנאי קבלה

תנאי קבלה ל'הנדסאים תל אביב' על סמך לימודים מוכרים בארץ

יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 • בעלי תעודת בגרות ישראלית מלאה / זכאים לתעודת בגרות
 • אישור מטעם משרד החינוך על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
  • מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
  • אנגלית ברמת 3 יחידות לימוד
  • מקצועות העברית: חיבור, ספרות, לשון או הבעה ברמה של 2 יחידות לימוד לפחות

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים לבוגרי מכינה

 • בוגרים אשר השלימו מכינה טכנולוגית ייעודית להנדסאים, בעלי ציונים עוברים בבחינות הממלכתיות במקצועות הלימוד הבאים: אנגלית, מתמטיקה ועברית.
 • קיימת אפשרות לשילוב, הכוללת: אישור מטעם מה"ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הגמר הממלכתיות, במקצועות עברית, מתמטיקה ואנגלית, בשילוב אישור מטעם משרד החינוך על ציון בגרות כנדרש.
 • סיום מכינה ללימודים גבוהים.
 • אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית, בכפוף לשעות המכינה המבוקשות ע"י מה"ט. (למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה)
 • בוגרי לימודי מכינה 30+, המוכרת על ידי המל"ג, ומהווה אישור קבלה ללימודים אקדמיים באותו המוסד.
 • בוגרי לימודי מכינה אקדמית לעולים, המוכרת על ידי המל"ג, ומהווה אישור קבלה ללימודים אקדמיים באותו המוסד.

 

בוגרי מכינה יתקבלו בכפוף לתנאים הבאים:

באישור סיום לימודים יצוין שהסטודנט עמד בכל הדרישות של המכינה.

המקצועות אשר נלמדו במכינה היו בין היתר: אנגלית, מתמטיקה, הבעה בעברית *

היקף השעות המינימאלי במקצועות יהיו כדלקמן:

 • מתמטיקה –200 שעות לימוד
 • הבעה בעברית –100 שעות לימוד
 • אנגלית –200 שעות לימוד

ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

עברית/ הבעיה/ לשון – יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יח"ל.

בוגרי מכינת 30+ יידרשו לצרף אישור על השלמת 12 שנות לימוד מטעם מוסד חינוכי בישראל או לצרף אישור על השכלה הנחשבת לשוות ערך ל-12 שנות לימוד מטעם משרד החינוך.

* מועמדים אשר למדו אוריינות אקדמית ולא הבעה עברית יידרשו לצרף בנוסף גם תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים לבעלי תארים, תעודות ודיפלומות

 • בעלי תואר ראשון (A.), שני (M.A) או יותר, מטעם מכללה אקדמית או מטעם אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • בעלי אישור מטעם מכון סולד על ציון עובר בבחינות הבאות: אנגלית, מתמטיקה ועברית.
 • יתקבלו ללימודי הנדסאים בעלי דיפלומה של טכנאי מוסמך בוגר מה”ט או משרד החינוך.
 • יתקבלו ללימודי הנדסאים גם מועמדים בעלי ציון 50 בבחינות הבגרות במקצועות מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 יח"ל או 5 יח"ל.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים על סמך לימודים בחו"ל

יתקבלו מועמדים בעלי תעודה מחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך כשוות ערך לתעודת בגרות או שוות ערך לתואר ראשון לפחות. על המועמדים יהיה להציג אישור לתוקף התעודה מטעם היחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך, המעיד על הצגת מסמכי השכלה השוות ערך להשכלה על-תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים אקדמיים בארץ המוצא.

מועמדים החסרים אישור ממשרד החינוך יוכלו להציג תעודה מתורגמת ומאושרת על ידי נוטריון, צילום תעודת עולה וכן צילום תעודת זהות. מדור הרישום ב'הנדסאים תל אביב' יטפל בקבלת החלטת משרד החינוך.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים למועמדים בני 35 ומעלה

 • מועמדים ללימודי הנדסאים בני 35 ומעלה אשר השלימו 12 שנות לימוד ובמועד התחלת הלימודים במכללה יהיו בן 35 ומעלה יהיו פטורים מתנאי הקבלה הרשומים כאן מעלה.

  להלן תנאי הקבלה הרלוונטיים לבני 35 ומעלה:

  תנאי הקבלה הינו על סמך אחד מהאישורים הבאים:

 • על המועמדים להציג אישור או תעודה על סיום 12 שנות לימודי ממוסד חינוכי מוכר בארץ

 • על המועמדים להציג אישור מטעם היחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך על השכלה השוות ערך ל-12 שנות לימוד

תנאי קבלה ל'הנדסאים תל אביב' כסטודנטים שלא מן המניין (על תנאי)

מועמדתם של מי שאינם עומדים באחד מן התנאים המצוינים כאן למעלה תובא לדיון פרטני בוועדה מיוחדת. הוועדה תוכל לאשר בנסיבות מסוימות את רישום המועמדים ללימודי הנדסאים, גם במקרה שחסר להם אחד מהמקצועות הדרושים לעמידה בתנאי הקבלה.

במקרה זה, יחויבו המועמדים להשלים את תנאי הקבלה שחסר להם עד לסוף השנה האקדמית הראשונה ללימודיהם ב'הנדסאים תל אביב' –  או במסגרת המכינה הטכנולוגית או במסגרת מבחן בגרות חיצוני, וכל זאת, במקביל ללימודיהם במגמה להנדסאים.

סטודנטים אשר לא ישלימו את תנאי הקבלה אותו הם חסרים כנדרש עד לתום השנה הראשונה, לא יוכלו להמשיך ללימודי השנה השנייה ולא יוכלו לקבל דיפלומת הנדסאי.

מכינה טכנולוגית:

למועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף אך מעוניינים להתקבל ללימודים ב'הנדסאים תל אביב', ישנה אפשרות להירשם למכינה טכנולוגית ייעודית להנדסאים במסלול לימודי בוקר או במסלול לימודי ערב, המתאים לאנשים עובדים. המכינה הטכנולוגית מרעננת ומתגברת את הידע במקצועות יסוד: מתמטיקה, אנגלית, עברית כמו גם במיומנויות למידה.

התחל שיחה
דברו איתנו :)
היי, איך אנחנו יכולים לעזור לך?